Libertine Lickerish

June 19 – July 7

University of Manitoba School of Fine Arts students: Linda Frena, Gabriella Agnero, Jacques Vrignon, Craig Reimer, Glenn Knapp, Jhessicah, Michelle Zacharias